กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวกมลลรรกณ์ บูรณศักดิ์จารุกุล
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 0964146539

นางสาวพรอนงค์ หงษ์คำผิว
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 0868751032
อีเมล์ : pornanong2531@gmail.com

นางสาวรุจา เกษชุมพล
ครูอัตราจ้าง

Ruel Samaniego

Vin Rene Protacio M.Parcia