กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายพรชัย กองเพิ่มพูล
ครู คศ.2
เบอร์โทร : 0895217326

นายสุวรรณ สวนดอกไม้
ครูอัตราจ้าง สพฐ.