กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวสำราม บานแย้ม
ครูชำนาญการพิเศษ

น.ส.ศิริลักษณ์ ยังศิริ
ครูชำนาญการ

นางสาวนฏภรณ์ ยิ้มทิม
ครูอัตราจ้าง อบจ.
เบอร์โทร : 0903817347