ปฐมวัย

นางคมคาย เขียววิลัย
ครู คศ.2
เบอร์โทร : 0895233818

นางเตือนจิต มัธกุล
ครูอัตราจ้าง อบจ.
เบอร์โทร : 0894465475

นางสาวอัษราภรณ์ โพธิ์คำ
ครูอัตราจ้าง อบจ.
เบอร์โทร : 0803068561