ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางคมคาย เขียววิลัย
ครู คศ.2

นางเตือนจิต มัธกุล
ครูอัตราจ้าง อบจ.