ข่าวประชาสัมพันธ์
คำสั่งจังหวัดนนทบุรี (ฉบับที่ 74) (อ่าน 758) 04 ก.ค. 65
แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชงในสถานศึกษา ส่วนราชการ หรือหน่วยงานในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ (อ่าน 764) 04 ก.ค. 65
ข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย และคำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 73) (อ่าน 868) 10 มิ.ย. 65
แนวทางรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี พ.ศ 2565 (อ่าน 880) 10 มิ.ย. 65
คำสั่งจังหวัดนนทบุรี (ฉบับที่ 61) (อ่าน 3999) 29 พ.ย. 64
คำสั่งจังหวัดนนทบุรี (ฉบับที่ 58) (อ่าน 3998) 29 พ.ย. 64
คำสั่งจังหวัดนนทบุรี (ฉบับที่ 54) (อ่าน 3991) 29 พ.ย. 64
ข้อสั่งการเกี่ยวกับการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (อ่าน 4002) 29 พ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า เรื่อง กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 4099) 11 มิ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า เรื่อง การเปิดการเรียนการสอนของโรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า (อ่าน 4341) 29 ม.ค. 64
ประกาศโรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า เรื่อง ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ (อ่าน 4254) 05 ม.ค. 64
ผลการประกวดโรงเรียนต้นแบบจิตอาสา (อ่าน 7269) 17 ก.ย. 63
โครงการ (อ่าน 7304) 17 ก.ย. 63
ประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 7262) 31 ส.ค. 63
QR Code กลุ่มไลน์สำหรับนักเรียน (อ่าน 7299) 15 พ.ค. 63
การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (อ่าน 7286) 16 มี.ค. 63
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง (Day Camp) (อ่าน 15415) 24 ม.ค. 63
โครงการการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี สามัญ/สามัญรุ่นใหญ่ 2562 (อ่าน 7943) 24 ม.ค. 63
กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ 2562 (อ่าน 7330) 02 ธ.ค. 62
โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (อ่าน 7358) 16 พ.ย. 62
แจ้งเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 7294) 24 ต.ค. 62
ประกาศ เรื่องการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา พ.ศ.2562 (การศึกษาขั้นพื้นฐาน) (อ่าน 7300) 15 ต.ค. 62
ประกาศ เรื่องการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา พ.ศ.2562 (ปฐมวัย) (อ่าน 7266) 04 ต.ค. 62
กำหนดจัดงานมุฑิตาจิต ประจำปีงบประมาณ 2562 (อ่าน 7184) 23 ก.ย. 62
ป.ป.ช.กำกับติดตามการใช้หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด (อ่าน 7183) 23 ก.ย. 62
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกบรมผู้ประสานงาน โครงการ Messengers of Peace ประเทศไทย ระดับพื้นฐาน รุ่นที่ 3 (อ่าน 7223) 21 ส.ค. 62
ประชาสัมพันธ์เปิดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ระดับผู้นำขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) (อ่าน 7229) 20 ส.ค. 62
แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกานต์ พ.ศ. 2562 (อ่าน 7401) 09 เม.ย. 62
การประกาศรายชื่อโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) (อ่าน 7557) 21 มี.ค. 62
แนวทางการป้องกันมลพิษทางอากาศ PM 2.5 (อ่าน 7383) 30 ม.ค. 62
ทดสอบการอ่าน การเขียน ครั้งที่ 3/2561 (อ่าน 7298) 26 พ.ย. 61
ประกาศผลการประกวดโรงเรียนปลอดขยะ(Zero Waste School) (อ่าน 7546) 16 พ.ย. 61
ประกาศการจัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 7490) 27 เม.ย. 61
นักเรียนวัยใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 2/2561 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ (อ่าน 7748) 19 ก.พ. 61
นักเรียนวัยใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 1/2561 ประจำเดือนมกราคม (อ่าน 7689) 09 ก.พ. 61
การประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคารอิเล็กทรอ (อ่าน 7630) 30 พ.ย. 60
เลื่อนกำหนดเปิดภาคเรียนที่ 2/2560 (อ่าน 7691) 30 ต.ค. 60
ปฏิทินการดำเนินกิจกรรมโรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า (อ่าน 7830) 13 มี.ค. 60
ประกาศผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 (ทัศนศิลป์) (อ่าน 8300) 09 พ.ย. 59
อบรมโรงเรียนสุจริต (อ่าน 7924) 21 ธ.ค. 58
ประกาศผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน สาระศิลปะ ระดับประถมศึกษา (อ่าน 8240) 18 พ.ย. 58
ประกาศผลสอบ ม.1 (อ่าน 8091) 10 เม.ย. 58
ประกาศผลสอบ (อ่าน 7871) 20 มี.ค. 58
กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 (อ่าน 7808) 03 มี.ค. 58
กำหนดการสอบ LAS (อ่าน 7785) 03 มี.ค. 58
กำหนดการสอบ o-net (อ่าน 7621) 26 ม.ค. 58