ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการโรงเรียนปลอดขยะ
โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า  ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)  ปี  2562  ผ่านระดับมาตรฐาน  และได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) จังหวัดนนทบุรี  ระดับมาตรฐาน  กลุ่ม  A  โรงเรียนระดับประถมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาสตามโครงการประกวดโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ประจำปี  พ.ศ. 2562  
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 16 พ.ย. 2562,10:01   อ่าน 251 ครั้ง