ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2562
ตามนโยบายของรัฐบาลโครงการเรียนฟรี 15  ปี  อย่างมีคุณภาพ  ได้จัดสรรงบประมาณ     เพื่อการจัดการศึกษากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสได้ศึกษายังแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษาและได้รับประสบการณ์ตรง  ทั้งนี้โรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษา  โดยกำหนดให้นักเรียนระดับอนุบาลถึง              ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ไปทัศนศึกษา  ณ  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา  (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ)                   ในวันพฤหัสบดีที่  17  มกราคม  พ.ศ. 2563
โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 2563,13:35   อ่าน 1012 ครั้ง