ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โครงการส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรมนำการศึกษา
ได้ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมคุณธรรม  ศีลธรรมนำการศึกษา  โดยความร่วมร่วมมือของบริษัทเฉาก๊วยชากังราว  จำกัด  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน  ครู  ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน  มีจิตสำนึกที่ดี  ปฏิบัติตนบนพื้นฐานคุณธรรม  จริยธรรมที่ดีงาม  และโรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า  มีกำหนดขอรับการประเมินนักเรียนตามตัวชี้วัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม  ศีลธรรมนำการศึกษา  ในวันพุธที่  15  มกราคม  2563  เวลา  08.30  น.
โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 2563,13:28   อ่าน 1241 ครั้ง