ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2563
โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า  และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้กำหนดให้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  ประจำปี  2563  ขึ้นในวันศุกร์ที่  10  มกราคม  พ.ศ.  2563  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านอารมณ์  สังคม  สติปัญญา  และให้ตระหนักรู้ถึงคุณค่าความสำคัญของเด็กที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตต่อไป
โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 2563,13:22   อ่าน 425 ครั้ง