ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การจัดการเรียนรู้อาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมฯ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี  เขต  1  ได้กำหนดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้อาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการประกวดโครงงานอาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา  ในวันที่  25  กันยายน  2562  โดยวิทยากรจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
โพสเมื่อ : 25 ก.ย. 2562,21:38   อ่าน 470 ครั้ง