ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 2562
โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า  ได้กำหนดจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  ประจำปีการศึกษา  2562  ขึ้นในวันอังคารที่  20  สิงหาคม   2562  ซึ่งจัดให้มีกิจกรรมการจัดป้ายนิเทศให้ความรู้ พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย   พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่  4  มีการแข่งขันการตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์   การจัดกิจกรรมศึกษาฐานการเรียนรู้ต่างๆ
โพสเมื่อ : 21 ส.ค. 2562,09:31   อ่าน 744 ครั้ง