ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
ด้วยโรงเรียนชุมชนวัดไทรม้าได้กำหนดจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า-สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่  9  เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา  86  พรรษา  12  สิงหาคม  2561  เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมบรมราชินีนาถ  ในรัชกาลที่  9  และเป็นการสร้างความตระหนักให้กับนักเรียนได้แสดงออกถึงความกตัญญูรู้คุณต่อมารดา  ระหว่างวันที่  9 - 10  สิงหาคม  2561  
โพสเมื่อ : 13 ส.ค. 2561,11:28   อ่าน 369 ครั้ง