ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมคืนหัวใจให้ผู้ปกครอง
โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า  ได้กำหนดจัดกิจกรรม "คืนหัวใจให้ผู้ปกครอง"  ประจำปีการศึกษา  2560  ให้กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่  2  ประจำปีการศึกษา  2560  ในวันที่  14  มีนาคม  2561  ณ  ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า  โดยมีนางศรณี   คุปติปัทมกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดไทรม้าเป็นประธานในพิธี
โพสเมื่อ : 15 มี.ค. 2561,17:37   อ่าน 2162 ครั้ง